Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Hvad er Lev-venner?

Venskaber er lig med glæde, oplevelser og gensidig respekt. En ven er én man kan grine med, og samtidig er venner en af de største kilder til støtte i livet. Der er mange positive ting ved at være i et venskab, uanset hvem du er, og derfor bør alle have mulighed for at være i et trygt og givende venskab.

Lev-venner er et projekt, som danner venskaber mellem personer med udviklingshandicap og personer uden udviklingshandicap.


Mange personer med udviklingshandicap lever et liv, hvor de udelukkende er sammen med pædagoger, andre med udviklingshandicap eller deres familie. Mange ønsker dog også at have en ven at shoppe med, gå til fodboldkampe med, sms'e og hænge ud med. Dét at få en ven udvider ens horisont og hjælper samtidig til at give de muligheder, som mange andre har. Et Lev-venner-venskab er givende for begge parter, da det ofte er i relationen til en, som er forskellig fra en selv, man lærer mest. I Lev-venner tror vi på, at man godt kan have meget til fælles på trods af forskelligheder.

Både personer med og uden udviklingshandicap kan blive en del af Lev-venner, man skal dog være 16 år for at blive en del af projektet.

Gennem Lev-venner kan du få en ven, som giver en helt ny indsigt i livet. Ved at blive venner kan vi alle sammen hjælpe og støtte hinanden.

Hvordan foregår det?

Som Lev-ven har man kontakt med hinanden på ugentlig basis i form af en sms, en telefonopringning eller en e-mail. Derudover mødes man to gange om måneden, for eksempel til en kop kaffe, en tur i biografen, eller hvad man ellers har lyst til at lave sammen.

Der er stor variation i hvordan og hvor ofte vennepar mødes, og det er selvfølgelig tilladt mødes mere end to gange om måneden. Endelig har man også mulighed for at deltage i et fællesarrangement for alle Lev-venner i lokalområdet. Fællesarrangementer kan eksempelvis være julehygge, sommerfester eller lignende, som planlægges af den lokale Lev-venner-afdeling.


Det er gratis at være med i Lev-venner, men som i et hvert andet venskab betaler man for sine egne udgifter.

Aftalen om at være Lev-ven gælder i minimum et år, men vi oplever, at mange af vores venskaber varer ved i mange år.

Det første møde

Når vi har fundet to personer, der matcher, planlægger vi det første møde mellem de to nye venner. Ved dette møde, vil der være en koordinator fra Lev-venner til stede. Denne koordinator vil også blive tilknyttet vennerne som fremtidig kontaktperson.

Kontaktpersonen følger op på venskaberne og træder til, hvis der skulle opstå et behov for at få venskabet til at fungere.

Hvor er Lev-venner aktiv?

Lev-venners lokalafdelinger er drevet af frivillige koordinatorer, der lægger et stort stykke arbejde i at få de lokale afdelingerne til at køre.

Du kan finde kontaktoplysninger på både lokalafdelingerne samt sekretariatet under Kontakt.